PRE ŠKOLY


Sú vaši žiaci na internete v bezpečí? Dokážu sa brániť pred kyberšikanou, vedia, čo je to kybergrooming?


Podľa výsledkov prieskumu rizikového správania slovenských detí na internete je kyberšikane formou verbálnych útokov vystavené každé tretie dieťa. Každé druhé dieťa uviedlo, že dostalo cez internet pozvanie na schôdzku od neznámeho človeka a väčšina by na takéto stretnutie aj prišla...

Ak chcete podporiť bezpečnosť vašich žiakov, ukážte im online kurz 7 LEKCIÍ, KTORÉ Z TEBA UROBIA MAJSTRA INTERNETOVEJ BEZPEČNOSTI. Kurz je zdarma a jeho absolvovanie je ocenené certifikátom od Web Rangers. Trvá 42 minút a má už vyše 1700 spokojných absolventov.Kurz vznikol v spolupráci s odborníkmi z E-bezpečí a Zodpovedne.sk. Pri lekciách nájdete aj ďalšie materiály k jednotlivým témam pre hlbšie štúdium. Veríme, že v ňom vy aj vaši žiaci nájdete veľa užitočných informácií!


O programe Web Rangers

Prioritou základných a stredných škôl je okrem vzdelávania aj zaisťovanie bezpečnosti svojich žiakov. Cieľom programu Web Rangers je podpora trvalého znižovania výskytu rizikových foriem súvisiacich s nevhodným správaním sa na internete prostredníctvom všeobecnej primárnej prevencie

Web Rangers je program, ktorý uvádza Google v spolupráci s prednými odborníkmi na prevenciu rizikového správania sa na internete Zodpovedne.sk a E-bezpečí.czVšetci žiaci vo veku od 13 do 16 rokov, ktorí sa chcú naučiť niečo nové a pomôcť ostatným bezpečne používať internet, majú možnosť stať sa Web Rangermi. Stačí sa prihlásiť do programu na webrangers.sk. V programe potom účastníci absolvujú online kurz a vytvoria vlastný projekt.

Zapojením vašich žiakov:

  • im pomôžete v prevencii proti rizikovým javom, získate nadšených ambasádorov bezpečného správania sa na internete
  • ich podporíte v získavaní kreatívnych schopností, v práci s online nástrojmi, či v prezentovaní pred ostatnými
  • im doprajete skúsenosť, ktorá im príde vhod na prijímačkách alebo pohovoroch

V Českej republike má program za sebou tri ročníky a na Slovensku sme vo februári oslávili úspešný prvý ročník. Vyškolili sme vyše 400 Web Rangerov, ktorí svojimi projektmi oslovili viac než 130 000 detí.

Ako sa zapojiť

  1. zanechajte nám kontakt v tomto formulári a budeme vás informovať o spustení ďalšieho ročníka 
  2. sledujte najnovšie informácie na Facebooku
  3. ukážte svojim žiakom online kurz 7 lekcií, ktoré z teba urobia majstra internetovej bezpečnost

Čo povedali odborníci


„Vážime si každú aktivitu súkromného sektora v oblasti ochrany detí a mládeže na internete a veríme, že spájanie síl je tou správnou cestou. Z prieskumov vieme, že projekty, ktoré sme iniciovali ako napríklad Zodpovedne.sk, OVCE.sk, NEHEJTUJ.sk a ďalšie, zásadne ovplyvňujú správanie slovenských detí a mládeže na internete. Situácia na Slovensku je v porovnaní s okolitými krajinami, ako aj krajinami EÚ odlišná. Do dnešného dňa sme v našej republike nemali prípad úmrtia dieťaťa z dôvodu internetového ohrozenia. Myslím si, že to je výsledok dlhodobej, efektívnej a úspešnej práce v oblasti prevencie či už eSlovenska alebo kľúčových hráčov v tejto oblasti ako sú Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, tretí sektor, či napríklad mobilní operátori.


Miroslav Drobný, projekt Zodpovedne.sk

organizácia eSlovensko


"Google sa dlhodobo snaží, aby bol internet bezpečným miestom pre všetkých používateľov. Nápad na projekt Web Rangers sa prvýkrát zrodil u našich kolegov v Izraeli pred 4 rokmi, kde medzi mládežou zaznamenal obrovský úspech. Projekt vychádza zo skutočnosti, že najefektívnejšie si deti zdieľajú svoje znalosti vzájomne medzi sebou. Veľmi nás teší, že ho môžeme priniesť aj na Slovensko a podporiť tak povedomie o bezpečnom používani internetu.“ 


Michal Zachar, Google


Viac o našom partnerovi, projekte Zodpovedne.sk

Projekt Zodpovedne.sk vznikol v roku 2007 z iniciatívy eSlovensko o.z., ktoré je lídrom na Slovensku v rámci ochrany maloletých vo virtuálnom priestore. Kľúčovými partnermi projektu Zodpovedne.sk sú tiež  MŠVVaŠ, MV SR a Linka detskej istoty, n.o. Medzi ďalšie projekty v tejto oblasti patria: Pomoc.sk, Stopline.sk, Ovce.sk, Nehejtuj.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, projekt Deti v sieti a ďalšie. Za posledných 8 rokov projekty získali viac ako 20 slovenských aj svetových ocenení.