PRE RODIČOV


Je vaše dieťa na internete v bezpečí? Dokáže sa brániť pred kyberšikanou, vie, čo je to kybergrooming?


Podľa výsledkov prieskumu rizikového správania slovenských detí na internete je kyberšikane formou verbálnych útokov vystavené každé tretie dieťa. Každé druhé dieťa uviedlo, že dostalo cez internet pozvanie na schôdzku od neznámeho človeka a väčšina by na takéto stretnutie aj prišla...

Ak chcete podporiť bezpečnosť vášho dieťaťa, prejdite si s ním online kurz 7 LEKCIÍ, KTORÉ Z TEBA UROBIA MAJSTRA INTERNETOVEJ BEZPEČNOSTIKurz je zdarma, trvá 42 minút a má vyše 1700 absolventov.

Kurz vznikol v spolupráci s odborníkmi z E-bezpečí a Zodpovedne.sk. Pri lekciách nájdete aj ďalšie materiály k jednotlivým témam pre hlbšie štúdium. Veríme, že v ňom vy aj vaše dieťa nájdete veľa užitočných informácií!


O programe Web Rangers

Spoločnosť Google v spolupráci s projektom Zodpovedne.sk uvádza vzdelávací program Web Rangers, ktorého cieľom je motivovať deti z celého Slovenska, aby medzi sebou zdieľali znalosti a skúsenosti o tom, ako bezpečne a zodpovedne používať internet. V programe deti absolvujú online kurz a vytvoria vlastný projekt o zásadách internetovej bezpečnosti. Program je určený pre deti vo veku 13 až 16 rokov a je zdarma. Nie je pre dieťa časovo náročný - samo si určí, koľko času do neho investuje.

V Českej republike má program za sebou tri ročníky a na Slovensku sme vo februári oslávili úspešný prvý ročník. Vyškolili sme vyše 400 Web Rangerov, ktorí svojimi projektmi oslovili viac než 130 000 detí.


Ako sa zapojiť

  1. zanechajte nám kontakt v tomto formulári a budeme vás informovať o spustení ďalšieho ročníka 
  2. sledujte najnovšie informácie na Facebooku
  3. ukážte svojmu dieťaťu online kurz 7 lekcií, ktoré z teba urobia majstra internetovej bezpečnosti


Čo povedali odborníci


„Vážime si každú aktivitu súkromného sektora v oblasti ochrany detí a mládeže na internete a veríme, že spájanie síl je tou správnou cestou. Z prieskumov vieme, že projekty, ktoré sme iniciovali ako napríklad Zodpovedne.sk, OVCE.sk, NEHEJTUJ.sk a ďalšie, zásadne ovplyvňujú správanie slovenských detí a mládeže na internete. Situácia na Slovensku je v porovnaní s okolitými krajinami, ako aj krajinami EÚ odlišná. Do dnešného dňa sme v našej republike nemali prípad úmrtia dieťaťa z dôvodu internetového ohrozenia. Myslím si, že to je výsledok dlhodobej, efektívnej a úspešnej práce v oblasti prevencie či už eSlovenska alebo kľúčových hráčov v tejto oblasti ako sú Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo vnútra SR, tretí sektor, či napríklad mobilní operátori.


Miroslav Drobný, projekt Zodpovedne.sk

organizácia eSlovensko


"Google sa dlhodobo snaží, aby bol internet bezpečným miestom pre všetkých používateľov. Nápad na program Web Rangers sa prvýkrát zrodil u našich kolegov v Izraeli pred 4 rokmi, kde medzi mládežou zaznamenal obrovský úspech. Program vychádza zo skutočnosti, že najefektívnejšie si deti zdieľajú svoje znalosti vzájomne medzi sebou. Veľmi nás teší, že ho môžeme priniesť aj na Slovensko a podporiť tak povedomie o bezpečnom používaní internetu.“ 


Michal Zachar, Google


Viac o našom partnerovi, projekte Zodpovedne.sk

Projekt Zodpovedne.sk vznikol v roku 2007 z iniciatívy eSlovensko o.z., ktoré je lídrom na Slovensku v rámci ochrany maloletých vo virtuálnom priestore. Kľúčovými partnermi projektu Zodpovedne.sk sú tiež  MŠVVaŠ, MV SR a Linka detskej istoty, n.o. Medzi ďalšie projekty v tejto oblasti patria: Pomoc.sk, Stopline.sk, Ovce.sk, Nehejtuj.sk, Kybersikanovanie.sk, Sidliskovysen.sk, projekt Deti v sieti a ďalšie. Za posledných 8 rokov projekty získali viac ako 20 slovenských aj svetových ocenení.